domingo, 12 de diciembre de 2010

Barça, Qatar, Drets Humans i petrodòlars...

Qatar només ha signat 2 dels acords fonamentals dels Drets Humans: els acords sobre infància i discapacitats. No ha estat possible en aquests altres àmbits:
 • Drets Econòmics Socials i Culturals,
 • Drets Civils i Polítics,
 • Discriminació Racial,
 • Protecció contra desaparicions forçades,
 • Contra la Discriminació de la Dona,
 • Contra la Tortura,
 • Drets dels Treballadors Migrants,
A més,

 • A Qatar la pena de mort s'aplica en els següents casos: espionatge, atemptar la seguretat nacional (l'actual monarca hi és gràcies a un cop d'Estat l'any 1995), apotasia (renunciar a la fe religiosa).

 • A Qatar les dones no tenen dret a vot. Bé, i els homes tampoc, ja que es tracta d'una monarquia absolutista.

30 milions d'euros són molts milions, però això no és UNICEF, no ens enganyem. Si preferim mirar cap a una altra banda i agafar els diners d'acord, però que no ens diguin que Qatar és obert, democràtic, progressista i que això de la Fundació és una ONG. Cap ONG del món té 30 milions l'any per gastar-se en publicitat.

Personalment, preferiria dur una marca comercial de cotxes o d'asseguradores o de qualsevol empresa de productes tecnològics. Com a mínim no ens estarien intentant vendre la moto.

Que la FIFA i la FIA i totes les federacions del món perdin el nord amb els petrodòlars en temps de crisi no justifica que el Barça també ho pugui fer. Ja sabem quin tipus d'executius dirigeixen aquestes federacions i la falta d'escrupuls que tenen.

D'acord, la pela és la pela i si no ho agafem nosaltres s'ho endurà algú altre amb menys manies. Els diners han guanyat. Me n'adono que som minoria els qui ens oposem a aquest tracte. Ens diuen romàntics, antiquats, Quixots! Suposo que tenim el Barça en massa bona consideració i massa principis pel món en que ens ha tocat viure... En fi, seguirem animant al Qatar Foundation Barça i celebrarem el retorn del canterà Cesc per 30 o 40 milions d'euros...

(en español abriendo el post...)Qatar sólo ha firmado 2 de los acuerdos fundamentales de los Derechos Humanos: los acuerdos sobre infancia y discapacidades. No ha sido posible en estos otros ámbitos:
 
 • Derechos Económicos Sociales y Culturales,
 • Derechos Civiles y Políticos,
 • Discriminación Racial,
 • Protección contra desapariciones forzadas,
 • Contra la Discriminación de la Mujer,
 • Contra la Tortura,
 • Derechos de los Trabajadores Migrantes,
Además,
 
 
 • En Qatar la pena de muerte se aplica en los siguientes casos: espionaje, atentar la seguridad nacional (el actual monarca está gracias a un golpe de estado el año 1995), apotasia (renunciar a la fe religiosa).
 • En Qatar las mujeres no tienen derecho a voto. Bueno, y los hombres, tampoco ya que se trata de una monarquía absolutista.

 
30 millones de euros son muchos millones, pero esto no es UNICEF, no nos engañemos. Si preferimos mirar hacia otra lado y coger el dinero de acuerdo, pero que no nos digan que Qatar es abierto, democrático, progresista y que eso de la Fundación es una ONG. Ninguna ONG del mundo tiene 30 millones el año para gastarse en publicidad.
 
 
 Personalmente, preferiría llevar una marca comercial de coches o de aseguradoras o de cualquier empresa de productos tecnológicos. Como mínimo no nos estarían intentando vender la moto.
 
 
Que la FIFA y LA FÍA y todas las federaciones del mundo pierdan el norte con los petrodólares en tiempo de crisis no justifica que el Barça también lo pueda hacer. Ya sabemos qué tipo de ejecutivos dirigen estas federaciones y la falta de escrúpulos que tienen.
 
 
De acuerdo, la pela es la pela y si no lo cogemos nosotros se lo llevará alguien otro con menos manías. El dinero ha ganado. Me doy cuenta de que somos minoría los que nos oponemos a este trato. ¡Nos dicen románticos, anticuados, Quijotes! Supongo que tenemos al Barça en demasiada buena consideración y demasiados principios por el mundo en que nos ha tocado vivir ... En fin, seguiremos animando al Qatar Foundation a Barça y celebraremos el retorno del canterano Cesc por 30 o 40 millones de euros ...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Locations of visitors to this page